Yes, the International Forum on Access to Culture and Knowledge in the Digital Era – Organization and Action (FCForum) is back!!!!!

nbh.

(English, Catalan, Castillian)

.

ENGLISH

.

Yes, OXCARS (The biggest free/libre event ever) and International Forum on Access to Culture and Knowledge in the Digital Era – Organization and Action (FCForum) are back! (Barcelona & online)

.

Oxcars: 28 October, 21ºº h – Sala Apolo, Nou de la Rambla, 113, Barcelona Metro: Paral.lel

Fcforum: 28 -31 October, http://www.fcforum.net/10

.

Like every other year – and this one more than ever – EXGAE invites everybody to participate in the 3rd oXcars edition, the greatest free culture event of all times, in collaboration with Conservas and Telenoika -also EXGAE members- and this year with the help of Red SOStenible and the social networks.

Artists from all the spheres of national and international culture participate in a full surprise gala for demanding that culture stop being a merchandise of the cultural industries lobbies. In the name of the “artists” they put obstacles on our access to  knowledge even though artist don’t support them. The civil society reclaim the lost profit to all knowledge that is being retained and steal from the public use in the name of  private benefits. We don’t want to nurture generations of cultural parasites, we want a cultural field, alive and productive.

Over 100 artists will contribute on this 100% SGAE-free event (p { margin-bottom: 0.21cmSGAE = Spanish General Society of authors and editors) including the writer José Luis Sampedro, member of the Royal Spanish Academy (RAE), the writer Belén Gopegui, and the famous gastroblogger Txaber Allué, as well as At Versaris, Kate Madison, Akram Khan, Ploomba, Koulomek and other surprises that we’re not going to give away, like an starting appearance of the Pinkertones.

October 28th, 21ºº hrs.- Sala Apolo, Nou de la Rambla, 113 Metro: Paral.lel

Tickets for the oxcards: Help bonus already on sale (3,55€) here; http://www.codetickets.com/sala-apolo/es/sala-apolo.com/566/ Or buy them at Calle Sant Pau 58 Bajos – Barcelona – Monday to Friday 10h to 14h and 17h to 20h – Phone 933020630

.

And, then… The FCForum 2010

.

Citizens will continue to work on the task of conceiving a digital era that is sustainable and benefits everybody. The oXcars will be followed by the 3-day FCForum, the 2nd  International Forum on Access to Culture and Knowledge in the Digital Era, which is organised by EXGAE together with the international FCForum platform, in collaboration with Arts Santa Mònica.

The FCForum 2010 will assemble the main organisations and active voices in the world of Culture, free/libre knowledge and the new forms of cultural production and distribution..

Among the more than 50 participants, will be Johanna Blakley, an American researcher on global entertainment with the exciting thesis that the key of the success of the fashion industry is no intellectual property.

Notorious examples of New Cultural Entrepreneurs will come, like the Americans Kickstarter, whose business model is being the facilitators between the artist, fans and producers. Their most recent commercial prodigy: raising 30.000 dollars in 3 days for the production of the documentary about The Pirate Bay, “The world’s most resilient bittorrent site”.

The former creator of the legendary The Pirate Bay will also come: Magnus Eriksson and Peter Sunde, who recently created Flattr.com, a micropayments system for downloading content that works like  an Internet tip jar.

The Germans from Freibank will also come. After the experiences on the famous band Einstürzende Neubauten, they set up a distribution cooperative of copyright.

We will also count with the presence of Peter Jenner, best known as Pink Floyd’s manager. He also represented artists like T Rex, Ian Dury, Roy Harper and The Clash.

The FCForum is a open space to all citizens, to everybody who is seriously working towards achieving a legal and economically sustainable future. For citizens and for artists. The SGAE has always refused to participate.

Check out the programe: http://2010.fcforum.net/program/

See you there!

.

How to join the Fcforum online?

OXCARS 2010: http://oxcars10.exgae.net/en/

FCForum 2010 : http://2010.fcforum.net/en

Contact: contact[a]exgae.net

Live streaming:

oXcars: http://oxcars10.exgae.net/en/live/

Fcforum: http://2010.fcforum.net/live/

Microblogging:

Identi.ca at @fcforum

Twitter at @fcforum_net

http://twitter.com/exgae

Facebook:http://www.facebook.com/FcForum?ref=ts

.

CASTELLANO

.

Sí, Tornen els Oxcars (el major esdeveniment de cultura lliure de tots els temps) i el Fòrum internacional d’accés a la cultura i al coneixement en l’era digital – Organització i Acció 2010 (FCFòrum)!

.

Oxcars: 28 d’Octubre, 21ºº h – Sala Apolo, Nou de la Rambla, 113 Metro: Paral.lel

Fcforum: 28 -31 d’Octubre, http://www.fcforum.net

.

Com cada any – i aquest any més que mai – EXGAE convida tothom a participar en la 3ª edició dels oXcars, el major esdeveniment de cultura lliure de tots els temps, en col·laboració amb Conservas i Telenoika, també membres d’EXGAE, i, aquest any, amb l’ajuda de Red SOStenible i les xarxes socials, com no!

Artistes de tots els àmbit de la cultura nacional i internacional participen en una gala plena de sorpreses per demanar que la cultura deixi de ser una mercaderia en mans dels lobbies de les indústries. En nom dels “artistes”, es posen traves al nostre accés al coneixement, però els artistes no els donen suport. La societat civil reclama el lucre cessant de tot el coneixement que s’està retenint i sostraient a l’ús públic en nom de beneficis privats. No volem cultivar generacions de paràsits culturals, volem un territori cultural viu i productiu.

Artistes com l’escriptor José Luis Sampedro, membre de la RAE, l´escriptora Belén Gopegui, el cèlebre gastrobloguer Txaber Allué, a més a més d’At Versaris; Kate Madison; Akram Khan; Reactable; Ploomba; Koulomek i altres sorpreses que no anem a contar-vos, com l’aparició eXtel·lar de Pinkertones brillaran en aquesta edició.

28 d’Octubre, 21ºº h – Sala Apolo, Nou de la Rambla, 113 Metro: Paral.lel

Ja a la venda el bonus d’ajuda per als oXcars. Venda online (3,55€) : http://www.codetickets.com/sala-apolo/es/sala-apolo.com/566/ Venda en mà (3 euros): Carrer Sant Pau 58 Baixos – Barcelona – De dilluns a divendres de 10h a 14h i de 17h a 20h – tel 933020630

.

Y, a continuació… Fcfòrum 2010

.

Des de la ciutadania continuarem treballant per plantejar junts una era digital sostenible i profitosa per tots. Després dels oXcars comencen els tres dies de l’FCFòrum, el Fòrum internacional d’accés a la cultura i al coneixement en l’era digital en la seva segona edició – que EXGAE realitza conjuntament amb la plataforma internacional FcFòrum i en col·laboració amb Arts Santa Mònica.

L’FcFòrum 2010 té com títol aquest any “Nous models de sostenibilitat en l’era digital” i congregarà les principals organitzacions i veus actives en el món de la cultura, el coneixement lliure i les noves formes de producció i distribució de la cultura.

Entre els més de 50 participants voldríem destacar el treball de Johanna Blakley, investigadora sobre la cultura de l’entreteniment, qui sosté la tesi que l’èxit de la indústria de la moda radique en l’absència de propietat intel·lectual.

Vindran destacables exemples de Nous Empresaris Culturals, com els estatunidencs // Nordamericans dels EUA// Kickstarter, els quals operen sobre un model de negoci basat en ser facilitadors entre l’artista, els fans i els productors. El seu recent prodigi comercial: aconseguir 30.000 dòlars en tres dies per a la producció del documental sobre el llegendari portal de descàrregues The Pirate Bay.

A més, comptarem amb els creadors originals de The Pirate Bay: Magnus Eriksson i Peter Sunde, el qual ha creat Flattr.com, una empresa de microcrèdits per descarregar continguts com un pot de propines en l’Internet.

Estaran presents també els alemanys de Freibank, els quals després de l’experiència del mític grup Einstürzende Neubauten, muntaren una cooperativa de distribució dels drets d’autor.

Comptarem amb Peter Jenner, cèlebre manager de Pink Floyd, qui ha representat també a artistes com T Rex, Ian Dury, Roy Harper i The Clash.

L’FcFórum és un espai obert a tota la ciutadania, a tots els agents els quals s’estan platejant seriosament un futur legal i econòmicament sostenible. Tant per ciutadans, com per artistes.

Ens veiem allà!

Tota la informació i com participar des de la xarxa:

OXCARS 2010: http://oxcars10.exgae.net/ca

FCForum 2010 : http://2010.fcforum.net/ca/

Contacte: contact[a]exgae.net

Retransmisió en viu:

oXcars: http://oxcars10.exgae.net/en/live/

Fcforum: http://2010.fcforum.net/live/

Microblogging:

Identi.ca at @fcforum

Twitter at @fcforum_net

http://twitter.com/exgae

Facebook:http://www.facebook.com/FcForum?ref=ts

.

CASTELLANO

.

Sí, ¡Vuelven la Gran Gala de los oXcars y el FCForum: Foro Internacional de Acceso a la Cultura y el Conocimiento en la Era Digital – Organización y Acción 2010 (FCForum)!

Como cada año – y este año más que nunca – EXGAE invita a todo el mundo a participar en la 3ª edición de los oXcars, el mayor evento de cultura libre de todos los tiempos, en colaboración con Conservas y Telenoika, también miembros de EXGAE, y, este año, con la ayuda de Red SOStenible y de las redes sociales ¡Cómo no!.

Artistas de todos los ámbitos de la cultura nacional e internacional participan en una gala llena de sorpresas para pedir que la cultura deje de ser una mercancía en manos de los lobbies de las industrias culturales. En nombre de los “artistas”, se ponen trabas a nuestro acceso al conocimiento, pero los artistas no las respaldan. La sociedad civil reclama el lucro cesante de todo el conocimiento que se esta reteniendo y sustrayendo al uso público en nombre de beneficios privados. No queremos cultivar generaciones de parásitos culturales, queremos un territorio cultural vivo y productivo.

Artistas como el escritor José Luis Sampedro, miembro de la RAE, la escritora Belén Gopegui, el célebre gastrobloguer Txaber Allué, además de  At Versaris; Kate Madison; Akram Khan; Reactable; Ploomba; Koulomek y otras sorpresas que no os vamos a contar como la aparición eXtelar de Pinkertones brillarán en esta edición.

28 de Octubre, 21ºº hrs.- Sala Apolo, Nou de la Rambla, 113 Metro: Paral.lel

Ya a la venta el bono de ayuda para los oXCARs (3,55€)

Venta online: http://www.codetickets.com/sala-apolo/es/sala-apolo.com/566/

Venta en mano (3 euros): Calle Sant Pau 58 Bajos – Barcelona – De lunes a viernes de 10h a 14h y de 17h a 20h – tel 933020630

.

Y, a continuación… FCForum 2010

.

Desde la ciudadanía seguiremos trabajando para plantear juntos una era digital sostenible y provechosa para todos. Después de los oXcars comienzan los tres días del FCForum, el Foro Internacional de Acceso a la Cultura y el Conocimiento en la Era Digital en su segunda edición, que EXGAE realiza conjuntamente con la plataforma internacional FCForum y en colaboración con Arts Santa Mònica.

El FCforum 2010 tiene como título este año “Nuevos modelos de sostenibilidad en la era digital” y congregará las principales organizaciones y voces activas en el mundo de la cultura, del conocimiento libre y de las nuevas formas de producción y distribución de la cultura.

De entre los más de 50 participantes querríamos destacar el trabajo de  Johanna Blakley, investigadora sobre la cultura del entretenimiento, quien abraza la tesis de que el éxito de la industria de la moda radica en la ausencia de propiedad intelectual.

Vendrán notables ejemplos de Nuevos Empresarios Culturales, como los americanos Kickstarter, cuyo modelo de negocios se basa en ser facilitadores entre el artista, sus fans y los productores. Su prodigio comercial más reciente: conseguir 30.000 dólares en tres días para la producción del documental sobre el legendario portal de descargas The Pirate Bay.

Además contaremos con los creadores originales de The Pirate Bay: Magnus Eriksson y Peter Sunde, quien ha creado Flattr.com, una empresa de microcréditos para descargar contenidos que funciona como un bote de propinas en internet.

Estarán presentes también, los alemanes de Freibank, que tras la experiencia del mítico grupo Einstürzende Neubauten, montaron una cooperativa de distribución de los derechos de autor.

Contaremos con la presencia de Peter Jenner, célebre manager de Pink Floyd que ha representado también a artistas como T Rex, Ian Dury, Roy Harper y The Clash.

El FCForum es un espacio abierto a toda la ciudadanía, a todos los agentes que seriamente se están planteando un futuro legal y económicamente sostenible. Tanto para ciudadanos como artistas.

Nos vemos allí!

Toda la información y como participar desde la red:

OXCARS 2010: http://oxcars10.exgae.net/

FCForum 2010 : http://2010.fcforum.net/es/

Contacto: contact[a]exgae.net

Retransmisión en vivo:

oXcars: http://oxcars10.exgae.net/en/live/

Fcforum: http://2010.fcforum.net/live/

Microblogging:

Identi.ca at @fcforum

Twitter at @fcforum_net

http://twitter.com/exgae

Facebook:http://www.facebook.com/FcForum?ref=ts